محصولات

محصولات ما
ارائه دهنده انواع محصولات پوستی

با توجه به نیروهای کارآمد و زیرمجموعۀ متخصص آمستریس، تولید با کیفیت ، سرلوحه این مجموعه قرار گرفته است. همچنین این مجموعه از آنجاییکه خود را متعهد به پیشبرد اهداف کشور می داند، توانسته است گامی موثر در عرصه تولیدات داخلی و اشتغال زایی در سال حمایت از تولیدات داخلی بردارد.

محصولات زیبائی

ژل و بوتاکس ـ مزو ـ نخ لیفت

دستگاه ها و تجهیزات زیبائی

انواع دستگاه ها

ماسک های آمستریس

روغن ها و ماسک ها