دستگاه ال ای دی مدل سوم

دستگاه ال ای دی مدل سوم
دستگاه ها و تجهیزات
دستگاه ال ای دی
ارائه شده توسط آمستریس هولدینگ